ÇALIŞMA ALANLARIMIZ - https://sevgiproje.com

İNŞAAT MÜHENDİSİ (İ.T.Ü.)
BİLGİSAYAR PROGRAMCISI (E.Ü.)
İçeriğe git
Ç A L I Ş M A   A L A N L A R I M I Z

Mimarlık ve Mühendisliğin
Bütün Alanlarında Çalışmaktayız.

Mimari Plan ve Projeler
(Etüd, vaziyet planı, plan, kesit, görünüş ve 3B görselleştirmeler)
Statik, Betonarme ve Çelik Projeleri
Mekanik Projeleri
Elektrik Projeleri
Altyapı Projeleri
Peyzaj Projeleri
Plankote
Zemin Etüdü ve Zemin İyileştirme Projeleri
İçeriğe dön